Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

62. Pracovní den STaN

 

KDY:                v pondělí  14. listopadu 2011  od 9:00 do 15.00 hodin

 

KDE:                Radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice          www.praha13.cz

SPOJENÍ:         Metro B – Hůrka                                                                     

 

MA:             Světová konference o nadaných v Praze

z pohledu účastníků

 

PROGRAM:      Eva Vondráková        http://e-psycholog.eu/clanek/125              www.cmps.ecn.cz

                                                                       Společnost pro talent a nadání                         

Soňa Novotná            Sovičky a mimořádná letní setkání 2011

                                               MŚ Rozmarýnek, Praha 13                                www.msrozmarynek.cz

Jana Škrabánková     5 pilířů nadání; Práce s mimořádně nadaným autistou

                                               GMK Bílovec a PedF OSU        www.gmk.cz     http://pdf.osu.cz/kpd/

Jolana Laznibatová    Najnovšie trendy a problémy při vzdelávaniu nadaných:

                                                                       Reflexie z 19.WCGTC konference, Praha 2011

                                                                       SMND Bratislava                                              www.smnd.sk

                        Barbora Kosíková      Leonie Kronborg – nadaní v Austrálii

                                                                       Klub rodičů STaN, Mensa Gymnázium               www.budanka.cz

Pavla Picková                        Peter Merrotsy – odborník i mimořádná osobnost

                                               PPP Prahy 1, 2 a 4                                          www.ppppraha.cz

Jiří Beneš                   Zahraniční ohlasy na program ZŠ Plzeňská, Praha 5

                                               ZŠ Plzeňská                                                    http://zsplzenska.educ.cz

Jiřina Brejchová         Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele   www.newtoncenter.cz

a MichaelaTruhlářová: Centrum FILIP, WCGTC a ASPP             www.centrumfilip.cz

Iva Matulková            Česká sekce 19.WCGTC konference

                                               STaN                                                              www.talent-nadani.cz

Zuzana Večerková     Přínos konference pro práci s nadanými dětmi

v G, ZŠ a MŠ Mánesova, Sokolov                         www.skolamanesova.cz

                        Zina Pecková            CBT a             Světová konference o nadaných      www.cbttravel.cz

                        Diskuse s dalšími účastníky a hosty 19.WCGTC konference k aktuálním informacím

k péči o nadané ve světě a jejím perspektivám v ČR.

15.00               Ukončení semináře

Organizuje a uvádí     PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně

                                                            a Mgr. Michaela Truhlářová, členka výboru STaN

 

Upozornění:      V průběhu pracovního dne bude dopolední přestávka 9.30 – 9.50 a polední pauza 12.15 – 13 h.                                    Pořadí jednotlivých příspěvků může být změněno podle možností přednášejících.

Rozsah Pracovního dne umožní prezentovat jen část poznatků z konference. Budeme se jim věnovat i na 63.Pracovním dnu STaN, na Klubech rodičů, v publikační činnosti a ve výuce.

                                               

PŘIHLÁŠKA:     Zájemcům o účast na 62. Pracovním dnu STaN doporučujeme přihlásit se včas,  

                        nejpozději do  11.11.11., (do 11 hodin) na e-mail:  talent.nadani@email.cz.

                        Více informací najdete na: www.talent-nadani.cz.

                        Uveďte, prosím, kontaktní adresu, pracoviště/školu, e-mail, telefon a zda jste člen STaN.

Roční členský příspěvek STaN činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.

 

Program je určen zejména učitelům, psychologům, rodičům, studentům a řídícím pracovníkům školství.

Účastnický poplatek:  členové STaN 300 Kč, nečlenové 400, studenti 150 Kč,  bude placen v hotovosti

u prezence.  Přednášejícím, čestným hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut.