Program 61.Pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN),

který se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností    www.cmps.ecn.cz

a m.č. Praha 13  www.praha13.cz v pondělí, 23.května 2011 od 9 do 15 hodin

v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí. Spojení: metro B – stanice Hůrka

 

19.Světová konference o nadaných 8.-12.8.2011 v Praze:

jedinečná šance k dialogu se světem, kterou bychom neměli promarnit.

Pozvánka na 1.konferenci STaN a českou sekci 19. WCGTC konference, 10.8.2011.

 

8,30 – 9.00       prezence

1.Eva Vondráková:      Přivítání, úvod. Seznámení s programem           www.talent-nadani.cz   

STaN (kolektivní člen ECHA, přidružený člen WCGTC): aktuality,  informace o domácích i zahraničních soustředěních a konferencích: www.icieconference.net     www.smnd.sk    

 

2.Soňa Novotná a děti ze třídy Sovičky (s programem pro nadané děti):

Jak se Sovičky potkávají s vědou a technikou      IQ Park Liberec, Česká kosmická agentura

MŠ Rozmarýnek, Praha 13                                                       www.msrozmarynek.cz 

                                                                                                             

3.Jiří Beneš:  Zkušenosti s prací s nadanými dětmi v ZŠ Plzeňská        www.zsplzenska.educ.cz

 

4.Jolana  Laznibatová: Osobnost  nadaných studentů gymnázií: mezinárodní srovnání. www.smnd.sk

 

10.30 – 10.45    Přestávka

5.Marek Rubricius:  Podporované vzdělávání Ledovec, o.s., Plzeň        www.ledovec.cz,  

                               Pomoc studentům, kteří mají psychické problémy   www.normalnestuduju.cz

 

6.Jiřina Brejchová, Eva Vondráková:     Gymnázium Sázavská a jeho vliv na zdravý rozvoj osobnosti

                                                             studentů – kazuistika               www.sazavska.cz

 

7.Monika Nikolova a studenti: Vliv zahraniční zkušenosti na rozvoj osobnosti dospívajícího člověka   

AFS Mezikulturní programy, o.s.           www.afs.cz

   

8. Marie Viola Mojzešová  (9let):  klavír                                               www.zlaty-orisek.cz

 

12.15 – 13.00    Přestávka na oběd

9. Nora Martincová: Projekt Nadané dítě PPP Královéhradeckého kraje www.nadanedite.eu

                                                              

10.Iva  Pecháčková :    Talnet on-line k přírodním vědám                       www.talnet.cz

Doporučený věk pro účast v Talnetu je 13 – 19 let.

 

11.Renata KovářováIVP a možnosti vzdělávání nadaného středoškoláka.       www.osu.cz

                                                   

12.Michaela Truhlářová, Eva Vondráková:  Centrum Filip se představuje         www.centrumfilip.cz

 

13.       Co zaujalo přítomné účastníky konferencí o nadaných v Budapešti a Bratislavě.

Co očekáváme od pražské Světové konference o nadaných. Moderuje Eva Vondráková

 

14.Zina Pecková, Eva Vondráková: Pozvánka na 19.WCGTC konferenci Praha 8. – 12.8.2011

Stručné představení nejzajímavějších zahraničních účastníků a témat.

Pozvánka na jednodenní českou sekci a 1.konferenci  STaN.

15.Různé:                    Zajímavé odkazy.  Diskuze.  Závěr.       www.worldconference2011.org

15.00                Ukončení semináře

 

Organizuje a uvádí Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 61. Pracovní den STaN s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte, prosím, do 19.5.  na e-mail:  talent.nadani@email.cz tel.: 605 365 581

 

Program je určen zejména učitelům, psychologům a rodičům.

Účastnický poplatek:  členové STaN 300 Kč, nečlenové 400, studenti 150 Kč,  bude placen v hotovosti u prezence.  Přednášejícím, čestným hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut.