60.pracovní den Společnosti pro talent a nadání (STaN):

 

Rozum, cit, znalosti a etika:

základní podmínky kvalitní a smysluplné péče o nadané

se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností             www.cmps.ecn.cz

a m.č. Praha 13  www.praha13.cz  ve čtvrtek, 18.listopadu 2010 od 9 do 15 hodin

v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí. Spojení: metro B – stanice Hůrka

 

Pracovní dny STaN  dospěly ke svému 60. setkání.  Při té příležitosti mimo jiné stručně připomeneme mezinárodní společnosti ECHA a Mensa, zaměřené na nadání, jejichž pobočky  u nás před více než 20 lety založila PhDr. Hana Drábková, psycholožka, která se zabývala výzkumem dědičnosti nadání.

Program:

Stručná historie a současná činnost STaN – Eva Vondráková                    www.talent-nadani.cz

Klub rodičů – kazuistiky dvou mimořádně nadaných dětí :

1)      Barbora Kosíková – co pomáhá rozvoji dítěte se zájmem o vědu a techniku

Matyáš Kosík – teenager, velmi solidně informovaný v oblasti přírodovědy a techniky: autor                 Petice proti zákazu žárovek a dalších odborných  námitek proti nedostatečně podloženým administrativním opatřením a oblíbeným dezinformacím z oblasti vědy a techniky
(Petice ke stažení ZDE )

2)      Renáta Rottová – hledání optimálního způsobu vzdělávání pro intelektově mimořádně nadané děti. Uvažované varianty, jejich výhody a nevýhody.                    www.sunnycanadian.cz

Představení školy Sunny Canadian a její práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi

 

Spolupráce se STaN a péče o nadané na Slovensku -  Jolana Laznibatová          www.smnd.sk

Časopis Vesmír – zdroj informací a motivace k poznávání pro intelektově nadané a zvídavé děti, jejich rodiny a školy                                                                                              www.vesmir.cz

Časopis Moderní vyučování –aktuální  informace pro školy a rodiče         www.modernivyucovani.cz

Péče o nadané v některých ze škol, spolupracujících se STaN:

FZŠ  Prof. O. Chlupa, PedF UK, Fingerova, Praha 13                                www.fzs-chlupova.cz Lauderovy školy, Praha 2                                                                       www.lauder.cz                 

ZŠ Plzeňská, Praha 5                                                                         www.zsplzenska.educ.cz¨

Soukromá základní  Prima škola Ostrava                                         www.primaskola.cz

 

Pozvánky: Kurz Newton–STaN:práce s nadanými pro učitele MŠ a ZŠ       www.newtoncenter.cz

Diskuze na téma: Etika v práci s nadanými. Jak se orientovat současné nabídce. Kde končí netradiční přístup a začíná šarlatánství - a další. Poděkování paní doktorce Drábkové, závěr.

 

Poznámka: Pořadí jednotlivých sdělení může být změněno podle aktuálních možností přednášejících. V programu bude krátká dopolední přestávka a delší přestávka na oběd a diskuzi mezi účastníky.

Program je určen především psychologům, pedagogům, studentům těchto oborů a rodičům, kteří chtějí co nejlépe rozvíjet nadání a osobnost dětí. 

Připravuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně, ve spolupráci se členy výboru STaN

 

Přihlášky na 60.Pracovní den STaN s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte, prosím,  na e-mail:  talent.nadani@email.cz         tel.: 605 365 581

Účastnický poplatek 300 Kč bude placen v hotovosti u prezence. Čestným hostům, přednášejícím a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut. Pro studenty je snížen na 150 Kč.

Účastníci, přihlášení do 11.11. , obdrží  ukázkové číslo časopisu Vesmír a Moderní vyučování.