Program 59.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN):

 

Všestranný rozvoj osobnosti nadaných dětí

 

který se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a m.č. Praha 13,

www.cmps.ecn.cz         www.praha13.cz

 

v pondělí, 22.března 2010 od 9 do 15 hodin

v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

spojení: metro B – stanice Hůrka

8,30 – 9.00       prezence

9.00                 Přivítání, úvod. Seznámení s programem

 

Eva Vondráková:                                 www.talent-nadani.cz             www.newtoncenter.cz

STaN (kolektivní člen ECHA, přidružený člen WCGTC): velmi stručný přehled činnosti, aktuality, pozvánky na zahraniční konference:      www.icieconference.net          www.echa2010.eu   

 

Soňa Novotná a děti ze třídy Sovičky: MŠ Rozmarýnek, Praha 13        www.msrozmarynek.cz

Představení práce ve třídě s programem pro nadané děti

 

Radek Schejbal (13 let): klavír                                                              www.konzervatorteplice.cz

prof. Věra Vlková, Radka Schejbalová: „Gifted Children Growing Up“ - přání, realita a výsledky dlouhodobého individuálního programu vzdělávání z pohledu mimořádně intelektově a hudebně nadaného studenta, jeho rodiny a hudební pedagožky                                               www.1zsjirkov.cz

 

10.45 – 11.00    Přestávka

 

Jolana Laznibatová:  Škola pro mimořádně nadané děti a gymnázium, Bratislava:  www.smnd.sk    

Odborné a osobnostní kompetence učitele nadaných dětí

 

Magdalena Novotná: Práce s nadanými dětmi v PPP Vyškov www.pppvy.cz

                                              

12.15 – 13.00    Přestávka na oběd

 

Jikan Kodo, dlouholetý učitel bojových umění a meditace, Praha 13:    www.meditace.com

Kultivace mysli, harmonický psychický a fyzický rozvoj dětí i dospělých

 

Karolína Puttová a studenti AFS:                                                                   www.afs.cz

Poznejte svět očima svého dítěte. Prezentace programu AFS. Češi v zahraničí a cizinci u nás.

Pobyty v rodinách a studium pro středoškoláky a další programy (i pro starší).

 

Věra Olšáková Soukromá MŠ a ZŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště,            www.zsctyrlistek.cz               

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc:

Matematika s radostí                                                                                                                         

 

Různé:

Iniciativy užitečné pro rozvoj osobnosti nadaných: „Nehasit, hořím!“ Dokumentární cyklus Hany Pinkavové o výrazných mladých osobnostech              www.ceskatelevize.cz/udelnadani

Etika a etiketa: Draka je lepší pozdravit

Aisis: Rozumíme penězům

Soutěže: Zlatý oříšek

Zajímavé odkazy. Diskuze.

 

15.00                Ukončení semináře

Organizuje a uvádí Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 59. Pracovní den STaN s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte

na e-mail:  talent.nadani@email.cz nebo  vondrakova@gmail.com     tel. (od 8.3.): 605 365 581

 

Program je určen zejména učitelům, psychologům a rodičům.

Účastnický poplatek 300 Kč bude placen v hotovosti u prezence.

Přednášejícím, čestným hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut.