Program 58.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN):

 

Příklady dobré praxe

a programy podporující rozvoj potenciálu dětí

 

který se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a m.č. Praha 13,

www.cmps.ecn.cz         www.praha13.cz

 

ve čtvrtek, 11.června 2009 od 9 do 15 hodin

v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

spojení: metro B – stanice Hůrka

8,30 – 9.00       prezence

9.00                 Přivítání, úvod. Seznámení s programem

 

Eva Vondráková:                                                                               www.talent-nadani.cz 

STaN (kolektivní člen ECHA, přidružený člen WCGTC): velmi stručný přehled činnosti, aktuality

 

Jiří Kotmel:                                                                                        www.zlaty-orisek.cz

Zlatý oříšek. Informace o soutěži. Seznámení s všestranně nadaným finalistou.

Pozvánka k účasti pro rok 2009.

 

Hana Kubíková:                                                                                             www.afs.cz

Poznejte svět očima svého dítěte. Prezentace programu AFS. Češi v zahraničí a cizinci u nás.

Pobyty v rodinách a studium pro středoškoláky a další programy (i pro starší).

 

Rodina Soukupova:

Rozvoj osobnosti a nadání dětí v domácím vzdělávání         (1.a 2.stupeň ZŠ)  Plzeň

Druhé setkání s rodinou, která je mimořádným příkladem „dobré praxe“

a dokladem toho, že „rozum a cit“ nejsou dva opačné konce téhož spektra.

 

10.45 – 11.00    Přestávka

 

Yveta Heyrovská:  soukromá ambulantní praxe v oboru spec.pedagogiky:           Praha 12

Reedukační činnosti rozvíjející děti s nerovnoměrným vývojem (i nadané).

 

Zdena Dostálová:                                                                               www.skoladetem.cz

První soukromá základní škola pro nadané Cesta k úspěchu v Praze 6

 

Kodo Mádl:                                                     Praha 13                       www.meditace.com

Aikidó pro děti od 4 let, zaměřeno i na harmonický psychický a fyzický rozvoj a zdraví dětí.                                                                                        

12.15 – 13.00    Přestávka na oběd

 

Vladimíra Houšťová: Péče o nadané na Břeclavsku             PPP Břeclav

 

Jana Škrabánková,  odb.as.,                                      www.ped.muni.cz/wedu/index.php

Petra Jandlová a Dana Brídziková, studentky                        Katedra Pedagogiky, PdF MU Brno

Nadaní žáci v současné škole - výběr z výzkumů,

realizovaných v rámci diplomových a bakalářských prací na PdF  MU v Brně

 

Různé: Informace o třídě Sovičky v MŠ Rozmarýnek atd. Zajímavé odkazy. Diskuze.

 

15.00                Ukončení semináře

Organizuje a uvádí Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 58.pracovní den STaN-ECHA s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte na e-mail:             talent.nadani@email.cz              tel. (po-pá, 8–12 hod.):  605 365 581 

nebo na adresu:            STaN-ECHA, Chlupova 1799 (MŠ Rozmarýnek), 155 00 Praha 515

 

Program je určen zejména učitelům, psychologům a rodičům.

Účastnický poplatek 350 Kč bude placen v hotovosti u prezence.

Přednášejícím, čestným hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut.