Program 57.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN-ECHA):

 

Podporujeme radost z poznávání

i zdravý rozvoj osobnosti nadaných

projekty zaměřené na vzdělávání a podporu duševního zdraví

 

který se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a m.č. Praha 13,

www.cmps.ecn.cz         www.praha13.cz

 

ve čtvrtek, 13.března 2008 od 9 do 15 hodin

v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

spojení: metro B – stanice Hůrka

8,30 – 9.00       prezence

9.00                 Přivítání, úvod. Seznámení s programem

 

Hana Drábková, Zdeněk Kalvach, Eva Vondráková:

(Praha 13, Chlupova 1799 - v budově MŠ Rozmarýnek)  www.talent-nadani.cz 

STaN před 20ti lety a dnes – velmi stručný přehled činnosti 

 

Rodina Soukupova: Rozvoj osobnosti a nadání dětí v domácím vzdělávání            (1.stupeň ZŠ) Plzeň

 

Jolana Laznibatová (SMND Bratislava, Teplická 7, Gymnázium Skalická 1): www.smnd.sk     

a) Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných  (od 1.třídy po maturitu)

b) Pozvánka na konferenci k 10. výročí založení Školy pro mimořádně nadané děti,   4. – 5.4.2008

 

10.30 – 10.45    Přestávka

 

Ivana Kaucová: Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků  (Teplice, Metelkovo nám.):

Program a výsledky péče o nadané děti na jazykové ZŠ v Teplicích z pohledu učitelky i matky mimořádně nadaného dítěte (1.i 2.stupeň ZŠ)             www.zsmetelkovo.cz    

 

Martin Kubala: Přírodovědecká fakulta UPOL Olomouc:: 

Projekt Badatel  - práce s motivovanými talenty pro vědu (ZŠ, SŠ)  www.badatel.upol.cz

 

Miloslav Hubatka: (MŠ a ZŠ JUDr. Mareše, Znojmo)    www.evokace.cz

Mentální a myšlenkové mapy 

 

12.00 – 13.00    Přestávka na oběd

 

Martin Fojtíček: Poradenské centrum Ledovec Plzeň:   www.ledovec.cz/pcl/vzdelavani.html  

Normálně studuju  - podporované vzdělávání pro mladé lidi s psychickou poruchou nebo duševním onemocněním (SOU, SŠ, VŠ)  www.normalnestuduju.cz

 

Lenka Pítrová, Petra Vaňková: ZŠ Lupáčova, Praha 3  www.lupacovka.cz

Přírodopis – laboratorní práce s využitím interaktivní tabule (2.stupeň ZŠ)

 

Světla Zelendová: Talnet - online k přírodním vědám (pro žáky 2.stupně ZŠ)  www.talnet.cz

 

Různé: Informace o Univerzitě dětského věku, soutěžích Zlatý oříšek, Česká hlava, České hlavičky, ASPP, pozvánky na semináře STaN v Dyscentru, KPD ČMPS atd. Zajímavé odkazy. Diskuze.

 

15.00                Ukončení semináře

 

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 57.pracovní den STaN-ECHA s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte na e-mail:             talent.nadani@email.cz nebo eva.vondrakova@email.cz    tel: 606-541187 

nebo na adresu:            STaN-ECHA, Chlupova 1799 (MŠ Rozmarýnek), 155 00 Praha 515

 

Program je určen zejména učitelům, psychologům a rodičům.

Účastnický poplatek 300 Kč bude placen v hotovosti u prezence.

Přednášejícím, čestným hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut.