Program 56.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN-ECHA):

 

Kde je svět v péči o nadané v roce 2007

aneb rozvoj lidských zdrojů a naše konkurenceschopnost

 

který se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a m.č. Praha 13,

www.cmps.ecn.cz         www.praha13.cz

 

ve čtvrtek, 1.listopadu 2007 od 9 do 15 hodin

 v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

                                               spojení: metro B – stanice Hůrka

 

8,30 – 9.00       prezence

9.00                              Přivítání, úvod

Seznámení s programem

 

Eva Vondráková:           STaN-ECHA a nadaní u nás a v zahraničí - péče o nadané „geograficky“:

www.talent-nadani.cz

Jaká pozornost  je v  69 zemích pěti kontinentů věnována péči o nadané,

podle jejich účasti a zaměření sdělení na  17.světové konferenci o nadaných

www.worldgifted2007.com  Zajímavosti z mezinárodních setkání

 

paní učitelka                 Sovičky z MŠ Rozmarýnek (třída s programem pro nadané děti)

Soňa Novotná a děti:     představují projekty: www.sweb.cz/ms.rozmarynek/

10.15 – 10.30         přestávka

Miloslav Hubatka,          Jak se vyplácí spolupráce ZŠ a MŠ (m.j. v rozvoji nadaných dětí)

MŚ a ZŠ Znojmo:          www.evokace.cz

 

Ludmila Vaďurová:         Mentální anorexie u inteligentních a „pečovaných“ dětí – co bychom měli vědět, chceme-li riziko tohoto onemocnění zmírnit

 

o.s. Škola dětem:          První základní škola pro nadané děti „Cesta k úspěchu“ zahájila výuku

Martina Palková www.skoladetem.cz

12.00 – 13.00    přestávka na oběd

Stručné představení některých dalších škol a variant práce s nadanými (soukr. ZŠ Sokolov, OGB aj.)

Diskuze k programům vzdělávání, k diagnostice nadání a k výběru dětí do těchto programů

 

Jolana Laznibatová        pozvánka na konferenci:„Od rozvíjania nadania k rozvoji osobnosti nadaných“,

(v zastoupení):              4.- 5.4 2008, Čilistov u Bratislavy            www.nadanedeti.sk a www.smnd.sk                               Úspěšnost žáků Školy pro mimořádně nadané děti v matematických soutěžích

 

Eva Vondráková:           5.pracovní setkání NYEX, Petnica 17.-21.10.2007           www.nyex.info

Podpora velmi mladých vědeckých talentů (do 21 let, ale i ze SŠ a ZŠ), Programy špičkových světových pracovišť a ostrůvky pozitivní deviace,

o kterých by se mělo vědět

14.15 – 14.30        přestávka

Martin Kubala:                          O projektu „Badatel“, přírodovědných soutěžích

a studentských konferencích v ČR                     www.badatel.upol.cz

 

Diskuse:                       Výzva  „Všem, jejichž hlas je slyšet…“ (Matematika, vzdělanost a vzdělávání,

Naše žhavá současnost), která se týká úrovně vzdělávání u nás.

www.schol-methodicus.eu/Apel-k-verejnosti.htm

Budou pozváni odborníci, kteří mají na toto téma co říci.

Na čem je třeba dále pracovat – diskuse a náměty účastníků semináře

15.30                           Ukončení semináře

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 56.pracovní den STaN-ECHA s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte na e-mail:              vondrakova@chello.cz  nebo vondrakova@gmail.com      tel: 606-541187 

nebo na adresu:            STaN-ECHA, Chlupova 1799 (MŠ Rozmarýnek), 155 00 Praha 515

Program je určen zejména učitelům, psychologům a rodičům. Účastnický poplatek 250 Kč bude placen v hotovosti u prezence. Přednášejícím a čestným hostům je prominut.