Program 55.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN-ECHA):

 

Jak se dá rozvíjet zájem a nadání dětí pro matematiku a přírodovědu

 

-   projekty a  moderní technologie a v mateřské a základní škole   -

 

Koná se ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, m.č. Praha 13 a ZŠ Lupáčova.

www.cmps.ecn.cz         www.praha13.cz            www.lupacovka.cz

 

ve středu, 13.června 2007 od 9 do 16 hodin

 v základní škole Lupáčova, Praha 3 – Žižkov

 

spojení: tram 5, 9, 26 -  Olšanské náměstí, nebo metro A – Flora (10 minut pěšky)

 

8,30 – 9.00       prezence

9.00                             Přivítání, úvod,

Seznámení s aktualizovaným programem

9.20

Milan Hausner,              Projekty pro rozvoj kompetencí nadaných žáků: www.lupacovka.cz

ředitel ZŠ Lupáčova,       

Linda Prokopová,           Smartpet  a   Přírodopis pro Evropu

Lenka Pítrová,

Petra Vaňková               ukázky práce s interaktivními tabulemi  (1. stupeň, 6. a  8. třída)

 

Eva Vondráková:           Aktuality v činnosti STaN-ECHA                         www.talent-nadani.cz

Péče o nadané v zahraničí - informace z nedávných setkání

11.00-11.30       přestávka na oběd

Jitka Bulínová,               Interaktivní tabule ve výuce nadaných dětí na 1.stupni ZŠ,

ZŚ Dr.Mareše Znojmo    s přihlédnutím k mezipředmětovým vazbám                    www.evokace.cz

 

                                   Diskuse k projektům a k práci s interaktivními tabulemi

 

Michaela Kaslová,         Prematematické a přírodovědné uvažování dětí,

PedF UK Praha             Matematický kroužek na 1. stupni ZŠ    

13.30 - 14.00     přestávka

Iva Sladká,

Manažerka projektu       České hlavičky – projekt zaměřený na podporu talentované mládeže

Česká hlava                  v technických a přírodovědných oborech             www.ceskahlava.cz

 

Zástupce JČMF             Význam matematiky pro rozvoj myšlení a osobnosti dětí  www.suma.jcmf.cz

           

Martina Palková,           „Škola dětem“ se představuje                                         www.skoladetem.cz

Kateřina Kejřová

           

Diskuse:                       Underachievers neboli nerozvíjený potenciál v matematice – co s tím?

„Sovičky“a radost z poznávání v mateřské školce

Na čem je třeba dále pracovat – diskuse a náměty účastníků semináře

(účast předběžně přislíbila maminka chlapce,

který navštěvuje školu pro mimořádně nadané děti v zahraničí)

15,30                            Závěr   

16.00                           Ukončení semináře

 

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 55.pracovní den STaN-ECHA s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte

nejlépe do 1.6.2007 na e-mail:    eva.vondrakova@email.cz nebo vondrakova@gmail.com              

nebo na adresu:                        STaN-ECHA, Chlupova 1799 (MŠ Rozmarýnek), 155 00 Praha 515 Účastnický poplatek 350 Kč bude placen v hotovosti u prezence. 

Přednášejícím a čestným hostům je prominut.

Uveďte prosím, zda máte zájem o oběd (cena 40 Kč) v sympatické školní jídelně.