Program 53.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN-ECHA):

 

Podpora zájmu o vědu a techniku,

mezinárodní spolupráce a osobnost nadaných dětí,

 

který se koná ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a m.č. Praha 13,

www.cmps.ecn.cz        www.praha13.cz

 

v pátek, 3.listopadu 2006 od 9 do 16 hodin

 v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

                                               spojení: metro B – stanice Hůrka

8,30 – 9.00      prezence

9.00                            Přivítání, úvod, představení STaN-ECHA, Klubu rodičů a Klubu učitelů

konference, projekty:             Seznámení s aktualizovaným programem (drobné změny jsou možné)

9.10

Eva Vondráková:          Aktuality ve vzdělávání nadaných ve světě  www.talent-nadani.xf.cz

9.20

Barbora Kosíková:        Stručné informace o nedávných akcích STaN-ECHA, pořady ČT o nadaných  

9.30

Miroslav Hubatka:        Interaktivní tabule a další moderní technologie ve výuce

při práci s nadanými.     www.evokace.cz

10.15

Anna Martinková:         Projekt „Otevřená věda“   www.otevrena-veda.cz         www.avcr.cz

 

10.30 – 10,50:            přestávka,   postery v Atriu radnice:   Talnet, Arachne, STaN  a další

osobnost, vzdělávací potřeby, realita:

Martina Palková:          Míra naděje nadaných dětí – osobnost nadaných a realizace potenciálu

11.20

Jolana Laznibatová:       Aplikácia alternatívneho vyučovania prírodovedných predmetov na ŠMND (Škola pre mimoriadne nadane deti a gymnázium) v Bratislave

                                    www.smnd.sk             www.nadanedeti.sk

12.00

Radka Schejbalová:       Ledy se pohnuly: Mimořádně nadané dítě v běžné ZŠ,

zkušenosti matky a učitelky       www.1zsjirkov.cz

12.20

Z.Paucová, I. Strobachová:       Osobnost nadaných dětí z pohledu klinického psychologa

 

12,40 – 13,40:            přestávka na oběd, postery

alternativy, zajímavosti:

Kateřina Jančaříková:    Podpora zájmu o přírodovědu a techniku v „domácí škole“.

www.domaciskola.cz

14.15

Jitka Pojmanová:           Poradenství v soukromých službách

14.30

Vladimír Sedláček:        Mezikulturní výměna – zahraniční středoškoláci v českých rodinách a naopak. Význam pro rozvoj nadání dětí                    www.afs.cz

15.00

Různé:                         Krátké prezentace dalších zajímavých škol a projektů, kazuistiky

Diskuse:                       Na čem je třeba dále pracovat – diskuse a náměty účastníků semináře

15,30                           Závěr 

16.00                          Ukončení semináře

 

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

 

Přihlášky na 53.pracovní den STaN-ECHA s uvedením kontaktní adresy, e-mailu a telefonu zasílejte na adresu:        STaN-ECHA, Chlupova 1799 (MŠ Rozmarýnek), 155 00 Praha 515

nebo na                                   vondrakova@chello.cz

Účastnický poplatek 300 Kč bude placen v hotovosti u prezence.

Přednášejícím a čestným hostům je prominut.