Program 52.pracovního dne Společnosti pro talent a nadání (STaN-ECHA)

Vzdělávání nadaných dětí – teorie, zkušenosti a možnosti

který se koná ve spolupráci Českomoravskou psychologickou společností a m.č. Praha 13,

16. června 2006 v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

 

8,30 – 9.00    prezence

 

9.00              přivítání, úvod  

                    Seznámení s aktualizovaným programem (drobné změny jsou možné)

9.10              PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA

                    Proč nadaní, STaN-ECHA a Praha 13 www.talent-nadani.xf.cz

                    Základní pojmy a problémy v péči o nadané

9.30              Mgr. Barbora Kosíková, matka mimořádně nadaného dítěte

                    Klub rodičů - jeho funkce a význam

                    Kazuistiky mimořádně nadaných dětí z pohledu rodičů

9.50              PaedDr. Iva Matulková, bývalá ředitelka malotřídní školy

                    Klub učitelů – smysl klubu pro učitele

                    Kasuistiky problémových nadaných dětí z pohledu učitelů

10.10            Dr. Ing. Stanislav Svoboda, ředitel pro vládní vztahy

                    Microsoft, Česká republika a Slovensko

                    Projekt školy pro nadané a problémové děti  www.skoladetem.cz

 

10.30 – 11.00            přestávka, postery

 

11.00            PhDr. Vlasta Hořánková, PPP Strakonice

                    Péče o nadané v Jihočeském kraji  www.zsmaj2.cz , www.zstylova.cz

                    První třída pro mimořádně nadané děti v Českých Budějovicích

11.20                        PaedDr. Jana Libichová, ředitelka jazykové ZŠ Horáčkova, Praha 4

                    Představujeme školu, zajímavou pro nadané www.horackova.cz

11.30            Mgr. Ondřej Koukol, Sdružení Arachne    www.natur.cuni.cz/~arachne

                    programy pro rozvoj talentů pro přírodovědu      

11.45            Pavlína Brettlová, studentka, Přírodovědecká fakulta UK Praha www.nyex.info

                    NYEX – mezinárodní spolupráce v průpravě velmi mladých talentů pro vědu

12.00            Ing. Renata Vydrová, Asociace domácího vzdělávání www.domaciskola.cz

                    Seznámení s „domácí školou“, praktické ukázky v odpolední části programu

12.15                        Diskuse k dopolední části programu

 

12.30 – 13.30 přestávka na oběd, postery

 

13.30            Mgr. Kateřina Dejmalová, ředitelka Lauderových škol, Praha 2

                     Představujeme nové vedení a koncepci školy

                     Perspektivy práce s nadanými v Lauderových školách

13.40            PhDr. Eva Vondráková

                    Přehled vývoje nadaných dětí – co je třeba řešit v jednotlivých obdobích

                    Porovnání vývojových potřeb nadaných dětí a možností jejich naplnění

13.50            Světla Zelendová, studentka MFF UK Praha

                    Talnet, e-learning, nové varianty práce s nadanými v ČR www.talnet.cz

14.10            Ing. Renata Vydrová, Asociace domácího vzdělávání

                    Jak rozvíjet nadání dětí - praktické ukázky práce v domácí škole

14.30            Stručné seznámení s tématy dalších setkání:

                    Školy pro nadané na Slovensku – PhDr. Eva Vondráková  www.smnd.sk

                    Studentské práce na téma nadaní - Martina Palková, studentka FHS UK Praha

                    Výzkum nadaných na Masarykově univerzitě v Brně- (?)Šárka Portešová PhD.

15.00            Na čem je třeba dále pracovat – diskuse a náměty účastníků semináře

15,30             Závěr