Pegas5 s.r.o., Centrum celoživotního vzdělávání,  www.pegas5.cz

V remízku 926,  155 00  Praha 5 – Barrandov

a

Společnost pro talent a nadání – ECHA  http://stan-echa.aktualne.cz

(European Council for High Ability, its study and development –

Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

 

zvou zájemce především z řad psychologů, učitelů a rodičů,

i další, které zajímá výchova a vzdělávání nadaných dětí

na

51.pracovní den STaN-ECHA

který se koná v pondělí,  

30. května 2005, od 13 do 17 hodin

 

v prostorách centra Pegas,

Praha 5, Barrandov, V remízku 926

 

Spojení: konečná tramvají 12, 14 a 20 (Sídliště Barrandov).

Nově otevřené Centrum celoživotního vzdělávání Pegas5 je viditelné od tramvaje.

Okrově-bíle pruhovaná kulatá budova knihovny v areálu ZŠ, vchod z levé strany.

 

Téma:

Osobnostní zvláštnosti nadaných dětí

Čemu bychom měli porozumět v chování a prožívání nadaných dětí

Svéráz, nevychovanost nebo patologie? Kde hledat další informace a  pomoc.

Hosté:

PhDr. Jolana Laznibatová, psycholog

ředitelka Školy a gymnázia pro mimořádně nadané děti v Bratislavě

Mgr. Berta Grimová, speciální pedagog

APLA (asociace pomáhající lidem s autismem) Praha

Ondřej Fiala, student LF UK

ATOS (Asociace pacientů s Tourettovým syndromem) Praha

Program:

E.Vondráková: Zvláštnosti chování a prožívání některých nadaných dětí

J.Laznibatová: Problémoví nadaní – AD/HD, Aspergerův syndrom atd.

B.Grimová: Jak může být tak hloupý, když je tak chytrý?

O.Fiala: Jak poznat a vychovávat dítě s Tourettovým syndromem

Doporučená literatura:  

Jolana Laznibatová – Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, IRIS Bratislava 2001

Mark Haddon – Podivný případ se psem, nakl. Argo, Praha 2003

 

Program semináře organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA

 

Tento odborný seminář je určen zejména rodičům a učitelům nadaných dětí. Počet míst je omezen, proto zájemcům doporučujeme přihlásit se předem.

Poplatek          za účast na 51.pracovním dnu STaN-ECHA  činí 500 Kč  a platí se na místě

V ceně je zahrnuto občerstvení (káva, čaj, minerálka) během přestávek.

Přihlášky          zasílejte na e-mail:        vondrakova@chello.cz           

nebo na adresu:            Pegas5 s.r.o., Centrum celoživotního vzdělávání

                                                           V remízku  926, 155 00, Praha 5 – Barrandov