SPOLOČNOSŤ PRE NADANÉ DETI, BRATISLAVA

ECHA -  STAN - SPOLEČNOST PRO TALENT A  NADÁNÍ, PRAHA

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM, BRATISLAVA

 

o r g a n i z u j ú

 

II. medzinárodnú konferenciu

 

na tému

NADANIE, JEHO SPOZNÁVANIE A PODPOROVANIE

 

v dňoch 9. – 11. 11. 2001

 

ktorá sa bude konať v Ústave vzdelávania a služieb, Bárdošova 33,               833 12 Bratislava

 

Konferencia je určená pre psychológov /najmä poradenských, školských/, pedagógov, rodičov, ako i pre všetkých záujemcov o problematiku nadania.

Je zameraná na problémy starostlivosti , vzdelávania a podporovania nadaných detí a výsledky prác Centier pre nadaných v jednotlivých krajinách. Na konferencii vystúpia najznámejší európski odborníci :

J. Freemanová /V. Británia/

M. Herskowitz /Maďarsko/

W. Petters /Holandsko//

W. Limont  /Poľsko/

J. Cvetkovič – Lay /Chorvátsko/

V. Eger /Nemecko/

O. Klement /Rakúsko/

L. Hříbková /Česká republika/

M. Zelina /Slovensko/

D. Ostatníková /Slovensko/

J. Laznibatová /Slovensko/

ako i ďalší odborníci z Centier pre podporovanie nadania  v Mníchove, Salzburgu atď.

 

P R O G R A M :

 

Piatok  19. 10. 2001– Deň otvorených dverí v Škole pre mimoriadne nadané deti

Sobota  20. 10. 2001– odborné prednášky

Nedeľa 21. 10. 2001– prednášky rodičov nadaných detí

 

Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33,

      833 12 RATISLAVA

 

Konferenčný poplatok: 400,- SK

 

Ubytovanie: 300,- SK/osoba

 

Stravovanie: 300,- SK – celodenná penzia

 

 

 

Záväzná prihláška

/ poslať na adresu: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,

Teplická 7, 831 02 BRATISLAVA 3/

 

Mám záujem zúčastniť sa II. medzinárodnej konferencie o nadaní

v Bratislave v dňoch 19. – 21. 10. 2001

 

 

MENO: .....................................................................................................

 

ADRESA: .................................................................................................

 

PRACOVISKO: ......................................................................................

 

 

Ubytovanie:  piatok -  áno -  nie

              sobota  -  áno -  nie

              nedeľa -   áno -  nie

 

Stravovanie: piatok -  áno -  nie

              sobota  -  áno  - nie

              nedeľa  -  áno  - nie