ŠKOLA  PRE  MIMORIADNE  NADANÉ  DETI

Turnianska 10, 851 07 Bratislava, SR    tel: 00421 7 63813841 nebo 63813275,

E-mail: smnd@smnd.sk

organizuje při příležitosti

1.výročí vzniku samostatné Školy pro nadané děti v Bratislavě

(navazující na experimentální třídy pro nadané)

a 10. výročí založení československé Společnosti pro talent a nadání

(nyní české a slovenské pobočky STaN – ECHA)

pod záštitou Ministerstva školstva a KÚ – Odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry 

a ČSSND v Bratislavě

   ve dnech  22. – 23. 5. 1999  mezinárodní konferenci na téma:

 

REALIZACE POTENCIÁLU NADANÝCH DĚTÍ,

o nových koncepcích výchovy, vzdělávání a podpory nadaných dětí

a jejich aplikaci v praxi, o způsobech a cestách překonávání bariér

při realizaci nadání.

Vzhledem k nedostatku odborné a populárně-vědecké literatury (v češtině

a slovenštině) o problematice nadaných dětí, má konference přinést rozšíření informací

pro rodiče, učitele a psychology, i pro ostatní zájemce o problematiku nadání.

 

Program konference:

Sobota: Příspěvky odborníků. Konference se zúčastní president ECHA (European

Council for High Ability) a ředitel Centra pro studium nadání při Universitě

v Nijmegen, prof.  Franz J. Mönks a členky mezinárodního výboru ECHA,

dr. Maria Herskovits z Psychologického ústavu Akademie věd v Budapešti a

prof. Wieslava Limont z University M. Koperníka v Toruni.

O problematice nadaných na Slovensku promluví prof. Miron Zelina z PedF UK a

dr. Jolana Laznibatová, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti v Bratislavě.

Mezi účastníky z ČR budou: zakladatelka STaN – ECHA, dr. Hana Drábková,

prof. Josef Švancara z Masarykovy university v Brně, dr. Lenka Hříbková

z PedF UK v Praze a dr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN –ECHA.

   Po skončení oficiálního programu se uskuteční večer 22.5.1999

přátelské posezení a výměna názorů a zkušeností mezi odborníky a rodiči.

Neděle: Příspěvky rodičů a výpovědi samotných nadaných dětí o tom, kdo a co

může pomoci a pomohl při realizaci nadání, např. Jutta Billhardt ze SRN, autorka

knihy „Nadaní – neznámá menšina?“. Zúčastní se i členové a hosté Klubu rodičů

STaN – ECHA, který se koná 1x měsíčně (19.5. v 17hod) ve FZŠ Chlupova v Praze 5..

Informace pro zájemce o účast na konferenci:

Konferenční poplatek:    300 Sk   č.účtu: 12376734/6500 Poštová banka Bratislava         

                                           (zahraniční účastníci mohou platit hotově na místě)

Ubytování:         z 21.5. na 22.5.    a      z  22.5. na 23.5.1999

cena za jedno lůžko:         dvoulůžkový pokoj:         225 nebo 250 Sk                       

                                                   třílůžkový pokoj: 150 Sk

Stravování:         22.5. oběd,  večeře        23.5. snídaně, oběd        s. 70 Sk, o.,v. 100 Sk

V přihlášce na konferenci uveďte, prosím, své jméno, adresu (E-mail, fax, telefon),

objednávku ubytování a stravování a způsob placení konferenčního poplatku.

Informace v ČR: STaN – ECHA, GJM Tererova 2135/17  149 00 Praha 11  echa@gjm.cz