Společnost pro talent a nadání - ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 5, Chlupova 1799,  www.talent-nadani.cz

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

81. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu  13.prosince 2006  v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 5 – sídliště Lužiny

prostřední vchod (ředitelna, jídelna), KR se koná ve třídě v 1.patře vlevo

www.fzs-chlupova.cz

 

Spojení: autobus 174, 184, 225, nebo metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu, rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

Autem: sídliště Lužiny, okružní ulice Jeremiášova (Makro), Mukařovského, Bellušova.

Chlupova je ve vnitrobloku ulice Bellušova

 

Program:

Mezinárodní výměny středoškolských studentů

zahraniční „sourozenci“ u nás a my v cizině

Ela Bělohlávková, studentka 3.ročníku gymnázia

www.afs.cz

 

Pro velký zájem rodičů pokračujeme v listopadovém tématu:

„Hledáme školu či školku pro nadané dítě“

Jaká by měla být?

 

Informace o první základní škole pro nadané děti

se specifickými vzdělávacími potřebami v ČR 

Dr. Ing. Stanislav Svoboda

www.skoladetem.cz

 

Představujeme další zajímavé školy:

Lauderovy školy v Praze

Mgr. Kateřina Dejmalová

www.lauder.cz

 

Diskuse rodičů a přítomných zástupců škol, aktuality, zajímavosti

 

Klub rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, STaN-ECHA

 

Příští setkání Klubu rodičů bude v lednu 2007

Podrobnosti najdete na našich webových stránkách

 

Kontaktní adresa:        PhDr. Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání

(v MŠ Rozmarýnek),  Chlupova 1799,  155 00 Praha 5

vondrakova@chello.cz         tel.: 606-541187