Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 5, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

76. Klub rodičů STaN

který se koná

 

ve středu 19. dubna 2006 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 5 – sídliště Lužiny

prostřední vchod (ředitelna, jídelna), KR se koná ve třídě v 1.patře vlevo

 

Spojení: autobus 174, 184, 225, nebo metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu, rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Autem: sídliště Lužiny, okružní ulice Jeremiášova (Makro), Mukařovského, Bellušova.

Chlupova je ve vnitrobloku ulice Bellušova

 

Téma:

Specifické rysy osobnosti nadaného dítěte – 2. část

 

Program:

Ochranné a rizikové faktory nadání

Nadání dítěte z pohledu pozitivní psychologie

 

Hosté:

Studentka Martina Palková, FHS Praha

 

Aktuality:

Informace o konferenci SKAV, která se konala 6.4.2006  www.skav.cz

 

Účastníci za STaN – Mgr. Barbora Kosíková a  PhDr. Eva Vondráková

 

Klub rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 17.května 2006

 

 

52.odborný seminář STaN se koná pátek, 16. června 2006, od 9 do 16 hodin

v budově nové radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13.

Pozvánku najdete na našich webových stránkách

 

Případné změny a aktuální zprávy sledujte, prosím, na našich webových stránkách:

www.talent-nadani.xf.cz

 

Kontaktní adresa:          PhDr. Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání

(v MŠ Rozmarýnek),  Chlupova 1799,  155 00 Praha 5

vondrakova@chello.cz           tel.: 606-541187