Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 5, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

75. Klub rodičů STaN

který se koná

 

ve středu 29. března 2006 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 5 – sídliště Lužiny

prostřední vchod (ředitelna, jídelna), KR se koná ve třídě v 1.patře vlevo

 

Spojení: autobus 174, 184, 225, nebo metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu, rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Autem: sídliště Lužiny, okružní ulice Jeremiášova (Makro), Mukařovského, Bellušova.

Chlupova je ve vnitrobloku ulice Bellušova

 

! ! ! Upozorňujeme pravidelné návštěvníky Klubu rodičů na změny termínů setkání  ! ! !

 

Téma:

Specifické rysy osobnosti nadaného dítěte – 2. část

Druhé pracovní setkání rodičů a učitelů nadaných dětí

 

Program:

Míra naděje u nadaných dětí  pokračování

Přiklady úspěšného zvládnutí složitých cest k cíli

 

Nadaní od mateřské školy po maturitu:

První rok Soviček v Rozmarýnku

Jaké je nové osmileté gymnázium Školy mezinárodních a veřejných vztahů?

 www.gymnaziumsmvv.cz

 

Hosté:

Studentka Martina Palková, FHS Praha

členové Klubu učitelů a zástupci Gymnázia ŠMVV Praha

- - -

Klub rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 19.dubna 2006

 

Případné změny a aktuální zprávy sledujte, prosím, na našich webových stránkách:

www.talent-nadani.xf.cz

 

Kontaktní adresa:          PhDr. Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání

(v MŠ Rozmarýnek),  Chlupova 1799,  155 00 Praha 5

vondrakova@chello.cz           tel.: 606-541187