Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 5, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

74. Klub rodičů STaN

který se koná

 

ve středu 22. února 2006 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 5 – sídliště Lužiny

prostřední vchod (ředitelna, jídelna), KR se koná ve třídě v 1.patře vlevo

 

Spojení: autobus 174, 184, 225, nebo metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu, rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Autem: sídliště Lužiny, okružní ulice Jeremiášova (Makro), Mukařovského, Bellušova.

Chlupova je ve vnitrobloku ulice Bellušova

 

! ! ! Upozorňujeme pravidelné návštěvníky Klubu rodičů na změny termínů setkání  ! ! !

 

Téma:

Specifické rysy osobnosti nadaného dítěte

Míra naděje u nadaných dětí

 

Sebedůvěra, odolnost a hledání cest k dosažení cílů

„Přes nesnáze ke hvězdám“

 

Program:

1) Zajímavosti ze zahraničních studií

2) Žádost o spolupráci na podobně zaměřené studentské práci

(informace na Klubu rodičů, nebo na: vondrakova@chello.cz)

3) Přiklady úspěšného zvládnutí složitých cest k cíli

 

Hosté:

Studentka Martina Palková, FHS Praha

- - -

 

Klub rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 22.března 2006.

 

 

Případné změny a aktuální zprávy sledujte, prosím, na našich webových stránkách:

http://talent-nadani.xf.cz

 

Kontaktní adresa:          PhDr. Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání

(v MŠ Rozmarýnek),  Chlupova 1799,  155 00 Praha 5

vondrakova@chello.cz             tel.: 606-541187