Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 13, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

70. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 21. září 2005 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

prostřední vchod (ředitelna, jídelna), KR se koná ve třídě v 1.patře vlevo

 

Spojení: autobus 174, 184, 225, nebo metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu, rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma:

Věda, technika a nadané děti

Zajímavá setkání s vědou a technikou

a vědecko-technické zájmové činnosti pro starší i mladší děti

 

představíme vám  AMAVET  více viz: www.amavet.cz

a vyměníme si informace o dalších podobných aktivitách

 

Sovičky v Rozmarýnku

seznámíme s nově otevřenou třídu pro zvlášť zvídavé a činorodé předškoláčky

a uvedeme další novinky z oblasti péče o nadané

 

Informace o setkáních:

1) V sobotu, 24.9. v Břevnově: Škola dětemviz www.skoladetem.cz

 

2) V sobotu, 1.10. pořádá STaN-ECHA setkání rodin s nadanými dětmi,

v MŠ Rozmarýnek. Na toto setkání je zapotřebí předem se přihlásit.

Bližší informace najdete na http://stan-echa.aktualne.cz

 

Klub rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA

 

11.a 12. listopadu 2005 se v Bratislavě koná 4. Mezinárodní konference o nadaných dětech Špecifiká vývinu a realizácia osobnostného potenciálu u nadaných

Více informací najdete na www.nadanedeti.sk

 

Další setkání Klubu rodičů budou ve středu, 19.10. a 23.11, v 17hod. ve FZŠ Chlupova 1 800.

 

Případné změny sledujte na našich webových stránkách: http://stan-echa.aktualne.cz

Další informace najdete také na starší adrese: http://stan-echa.euweb.cz

 

Kontaktní adresa:          PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA

(v MŠ Rozmarýnek),  Chlupova 1799,  155 00 Praha 515       

 vondrakova@chello.cz            tel.: 606-541187