Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 13, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

65. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 16. února 2005 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

prostřední vchod (ředitelna, jídelna), KR se koná ve třídě v 1.patře vlevo

 

Spojení: autobus 174, 184, 225, nebo metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu, rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma::

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Co je a oč usiluje SKAV

a co z toho plyne pro vzdělávání nadaných dětí

 

Úspěšnost našich žáků v mezinárodním srovnávání PISA

 

Host:

RNDr. Jana Straková,

šéfredaktorka časopisu Moderní vyučování

www.aisis.cz

www.skav.cz

www.ucitelske-listy.cz

www.isea-cz.org

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Příští setkání Klubu rodičů bude  23.března

Další setkání budou vždy ve středu: 20.4., 18.5. a 15.6.2005

v 17hodin, ve FZŠ Chlupova 1 800.

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

 

Končící webové stránky STaN-ECHA: http://stan-echa.euweb.cz

 

Nové webové stránky: http://stan-echa.aktualne.cz