Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 13, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

62. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 24. listopadu 2004 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma::

Nadaní jako oběti i pachatelé

 

Šikana a její možné důsledky

Host:

PhDr. Miloslav Čedík

Speciální pedagog, terapeut, OPPP Praha 5

 

Také šikana nebo svérázný smysl pro humor?

Husarské kousky mimořádně nadaných

ukázky ze života nadaných dětí i z životopisů

PhDr. Eva Vondráková

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 15.prosince 2004

Téma: Dětská tisková agentura

Host: Mgr.Radka Páleníková

 

128.Klinicko-psychologický den  10.1. 2005, téma: Nadaní  Lékařský dům, Praha 2, Sokolská 31

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

Končící webové stránky STaN-ECHA: http://stan-echa.euweb.cz

 

Nové webové stránky: http://stan-echa.aktualne.cz