Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 13, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

61. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 20. října 2004 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma::

Vyhledávání a příprava talentů pro přírodovědu II.

 (od mateřské školy po PhD.):

 

 Arachné - letní škola pro zájemce o biologii

od 14 do 20let

předneseno na 9.ECHA konferenci v Pamploně 11.-13.9.2004:

Ondřej Koukol a Jan Mourek, Katedra biologie PřF UK Praha

         

 2.pracovní setkání NATO-UNESCO, Eger, 1.-3.10.2004:

Zajímavosti, trendy a perspektivy mezinárodní spolupráce

Eva Vondráková, STaN-ECHA

 

 Perspektivy péče o nadané v ČR z pohledu MŠMT ČR

(k 1.části viz Učitelské noviny 20/2004)

pokračování diskuse o projektech

účast přislíbili zástupci MŠMT ČR

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 24.listopadu 2004

(17.11.je státní svátek)  

další termín:   15.12.2004

 

128.Klinicko-psychologický den  10.1. 2005, téma: Nadaní  Lékařský dům, Praha 2, Sokolská 31

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání: http://stan-echa.euweb.cz