Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 13, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

60. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 22. září 2004 v 17 hodin

 

!!!     P O Z O R -   změna termínu   -   posunuto o týden         !!!

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma::

9.ECHA konference v Pamploně, 11.-13.9.2004:

co zaujalo účastníky z ČR

 

Aktuality v péči o nadané

 

Program Klubu rodičů na školní rok 2004/05

 

 Perspektivy péče o nadané v ČR z pohledu MŠMT ČR

viz Učitelské noviny 20/2004

diskuse o projektech péče o nadané v ČR

(budou pozváni autoři a předkladatelé)

 

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 20.října 2004

téma: 2.pracovní setkání NATO-UNESCO, Eger, 1.-3.10.2004:

vyhledávání a příprava talentů pro (přírodo)vědu a techniku,

 od mateřské školy po PhD.

 

další termíny:     24.11. (17.11.je státní svátek)   a   15.12.2004

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání: http://stan-echa.euweb.cz