Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

155 00 Praha 13, Chlupova 1799,  č.ú. KB 23130051/0100 CZK

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

59. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 16. června 2004 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma::

Nadaní úspěšní a neúspěšní:

„jednoduchý návod“

 jak se dostat na prestižní univerzitu v EU

x

jak s mimořádným IQ neuspět na gymnáziu:

charakteristiky škol a studentů, vzájemně „nekompatibilních“

 

kde hledat informace a pomoc

diskuse o vzdělávacích potřebách a přáních nadaných dětí a jejich rodičů

 

Perspektivy péče o nadané v ČR z pohledu MŠMT ČR

 

Školy s netradičním programem:

pozvánka na obhajoby vědeckých prací studentů

Soukromého reálného gymnázia „Přírodní škola“ www.prirodniskola.cz

 

Aktuality v péči o nadané na OGB („Mensa G“), na Praze 13 a další

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Příští setkání Klubu rodičů bude 22.září 2004

po návratu českých účastníků z 9.konference ECHA (Pamplona, 10.- 13.9.2004)

Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na shledanou v příštím školním roce.

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání: http://stan-echa.euweb.cz