Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

58. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 19. května 2004 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Program:

Jak podporovat rozvoj osobnosti nadaného dítěte

od mateřské školy po maturitu - novinky pro školní rok 2004/05

výchova a vzdělávání ve spolupráci s odborníky

 

Program pro nadané v MŠ Rozmarýnek, spolupráce se STaN-ECHA a  PedF UK Praha Zájemci o zařazení dítěte do nově otevírané třídy se mohou hlásit na: MŠ Rozmarýnek, Chlupova 1799, 155 00 Praha 13, e-mail: msrozmarynek@volny.cz,  telefon: 235513119

Spolupráce OGB („Mensa G“) a ŠMNDaG („Školy pro nadané“) v Bratislavě

 

průběhu 58.setkání Klubu rodičů se bude konat Valná hromada STaN-ECHA

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA

Kontaktní adresa: PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání:http://stan-echa.euweb.cz