Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

57. Klub rodičů STaN-ECHA

který se koná

ve středu 21. dubna 2004 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Témata:

Mezinárodní soutěž pro děti „Odysea mysli

Účast týmu z FZŠ Chlupova a perspektivy této soutěže v ČR

Mgr. Martina Hovorková – organizátorka účasti na soutěži  

 

„Program pro nadané děti v MŠ Rozmarýnek“

otevíráme novou třídu od září 2004

Zájemci se mohou hlásit na: MŠ Rozmarýnek, Chlupova 1799, 155 00 Praha 13

e-mail: msrozmarynek@volny.cz,  telefon: 235513119

 

Inspirace ze zahraničí:

 Zajímavé metody výuky předškoláků a dětí z 1.stupně ZŠ

Ing. Olga Vonšovská  - maminka nadaného dítěte 

 

Připravovaná témata dalších setkání KR: Jak se vyvíjí osobnost nadaného dítěte.

Pozvánka na obhajoby výzkumných prací studentů gymnázia Přírodní škola

Valná hromada STaN-ECHA se bude konat na setkání Klubu rodičů 19. května 2004

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA

 

49.STaN-ECHA seminář se koná v úterý, 4.května 2004, v 16 hod.

ve Velkém sále PedF UK,  Praha 1, M.D.Rettigové 4

Téma: Specifické vzdělávací potřeby  mimořádně intelektově nadaných žáků,

možnosti jejich vzdělávání a příprava učitelů

 
PhDr J. Laznibatová, VÚDPaP Bratislava, ředitelka ŠMNDaG  (www.nadanedeti.sk):

Dosažené výsledky a specifické problémy práce s žáky ve školách pro nadané na Slovensku

PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN – ECHA:

Problémy intelektově nadaných žáků v ČR  Zkušenosti z Klubu rodičů nadaných dětí.

 

Kontaktní adresa: PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515  vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

 

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání:http://stan-echa.euweb.cz