Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

56. Klub rodičů STaN-ECHA

 

který se koná

ve středu 17. března 2004 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Témata:

„Prázdniny pro nadané“

Nabídka letních táborů (od dětí s rodiči po vysokoškoláky)

a zájmových činností společnosti Mensa

 

„Nadaní v MŠ Rozmarýnek“

Novinky v péči o nadané na Praze 13

 

Hosté:

Předseda spol. Mensa ČR - Václav Fořtík  

Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ Rozmarýnek,Chlupova 1799, Praha 13

 

Pozvání na 9.ECHA konferenci, Pamplona 10. – 13. září 2004, stále trvá.

Zveme rodiče i odborníky k aktivní mezinárodní spolupráci

korespondenční i osobní

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515

e-mail: vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

 

Další setkání Klubu rodičů: 21. dubna, 19. května a 16. června 2004

Připravovaná témata: Jak se vyvíjí osobnost nadaného dítěte

Účast našich dětí a studentů na mezinárodních projektech

Pozvánka na obhajoby výzkumných prací studentů gymnázia Přírodní škola

 

49.STaN-ECHA seminář se bude konat v úterý, 4.května 2004, v 16 hod.

bližší informace najdete na našich webových stránkách a na příští pozvánce

 

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání:http://stan-echa.euweb.cz