Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

54. Klub rodičů STaN-ECHA

 

který se koná

ve středu 28. ledna 2004 v 17 hodin

 

!!!  POZOR! ZMĚNA TERMÍNU! !!!

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma:

„Svět s námi chce komunikovat“

Pozvání na sekci rodičů nadaných dětí v rámci 9.ECHA konference, Pamplona 10. – 13. září 2004

 

Zveme rodiče k aktivní mezinárodní spolupráci

korespondenční i osobní

 

Multinationale Akademie Metten 2004

Aktuální nabídka účasti na mezinárodní akademii

pro nadané středoškoláky

Organizuje Deutsche SchülerAkademie (v němčině)

 

Nadané děti – neznámá menšina:

Záludnosti a nejčastější omyly v diagnostice

a doporučeních pro práci s nadanými

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515

e-mail: vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

 

Další setkání Klubu rodičů se konají: 18. února,

17. března, 21. dubna, 19. května a 16. června 2004

 

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání:http://stan-echa.euweb.cz