Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

53. Klub rodičů STaN-ECHA

 

který se koná

ve středu 19. listopadu 2003 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma:

„Nadanie a talent pre 3.tisícročie“

3.mezinárodní konference o nadaných, Bratislava, 14. a 15.11.2003

 

Zkušenosti rodičů se vzděláváním nadaných dětí

na Slovensku, v Německu, USA a v ČR

 

Aktuální informace odborníků v péčí o nadané

na Slovensku, v Rakousku, Německu, Polsku,

Maďarsku, Holandsku a v ČR

 

Informace podají účastníci konference,

které se v hojném počtu zúčastní rodiče i odborníci z ČR

 

Aktivní účast v sekci rodičů: Dr. Ing. Stanislav Svoboda

V sekci odborníků:

Mgr.Jitka Sejvalová a Mgr. Lucie Novotná, PedF UP Olomouc,

Mgr. Šárka Portešová, PhD. Psychologický ústav MU Brno

Václav Fořtík, předseda společnosti Mensa ČR.

PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN - ECHA

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515

e-mail: vondrakova@chello.cz  tel.: 606-541187

 

Další setkání Klubu rodičů se koná v lednu 2004

 

Webové stránky mezinárodní společnosti ECHA: www.echa.ws