Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

52. Klub rodičů STaN-ECHA

 

který se koná

ve středu 15. října 2003 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma:

„Aktuality v péči o nadané“ (2. část)

 

 

Domácí vzděláváni jako jedna z forem péče o nadané

Mgr. Lucie Novotná, PedF UP Olomouc

 

Připravovaná koncepce péče o nadané

Mgr. Štěpánka Veitzová, IPPP- MŠMT ČR

 

Informace o projektu Talnet

Mgr. Jan Vodička, IDM- MŠMT ČR

 

Pozvánky do zahraničí:

1)      Malá  ECHA konference“ Bratislava 13.-15.11.2003

2)      Nová varianta Deutsche Schűler Akademie:

Mezinárodní akademie pro nadané středoškoláky

PhDr. Eva Vondráková

 

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515

e-mail: vondrakova@mistral.cz  tel.: 606-541187

 

Další setkání Klubu rodičů se koná ve středu, 19. listopadu 2003

 

Webové stránky mezinárodní společnosti ECHA: www.echa.ws