Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

na

51. Klub rodičů STaN-ECHA

 

který se koná

ve středu 17. září 2003 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

Téma:

„Aktuality v péči o nadané“

 

Rodiče zakládají školu pro nadané děti

Dr. Ing. Stanislav Svoboda

 

Informace MŠMT ČR o situaci v péči o nadané

ve školním roce 2003/04

Setkání se zúčastní, dle možností, zástupce MŠMT ČR

 

Co nabízí nadaným dětem Mensa ČR:

zpráva o úspěšném letním soustředění,

zájmová činnost ve školním roce 2003/04 a plány do budoucna

Mgr. Jitka Sejvalová

 

Informace ze zahraničí:

„Malá  ECHA konference“ Bratislava 13.-15.11.2003

Dvě aktuální kazuistiky mimořádně nadaných z USA

PhDr. Eva Vondráková

 

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

Kontaktní adresa:

PhDr Eva Vondráková,  Společnost pro talent a nadání – ECHA,

Bellušova 1827/53,  155 00 Praha 515

e-mail: vondrakova@mistral.cz  tel.: 606-541187

 

Webové stránky mezinárodní společnosti ECHA: www.echa.ws