Společnost pro talent a nadání – ECHA

European Council for High Ability, its study and development

 

 

zve zájemce zejména z řad rodičů a učitelů

 

na

 

50. Klub rodičů STaN-ECHA

 

který se koná

 

ve středu 18. června 2003 v 17 hodin

 

ve FZŠ Chlupova 1800, Praha 13 – sídliště Lužiny

spojení: metro B, stanice Luka, (přes most, 1.schody nahoru, doleva, ven z areálu,

rovně  k telefonní budce, za ní vpravo zelená budova - bývalé jesle)

 

 

Téma:

 

„Změny ve vzdělávání nadaných“

 

Chystaná opatření v práci s nadanými v našem systému školství a jejich realizace ve školním roce 2003/04

 

     Hosté:

        Setkání se zúčastní, dle možností, zástupce MŠMT ČR

 

Organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková,

předsedkyně STaN-ECHA

 

 

Přejeme Vám hezké prázdniny

a těšíme se na setkání na dalších schůzkách Klubu rodičů