Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče,učitele, studenty a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

 

137. setkání Klubu rodičů a učitelů, ve středu 18.září 2013 v 17h.

v ZŠ Mohylová 1963, Praha13 (metro B,Lužiny).

 

Téma:

Rozdíly v hodnotách a postojích rodičů a dětí

 

 Host: PhDr. Miroslav Pospíšil, psycholog, autor knih:

Slovní manipulace v komunikaci, jak vyzrát nad lží

Asertivita je stále živá     Řešení konfliktů a stresů

Manažerština, aneb jak být efektivním manažerem

Detail titulu Slovní manipulace v komunikaci, jak vyzrát nad lží                  Detail titulu Asertivita je stále živá                  Řešení konfliktů a stresů (Miroslav Pospíšil)               Detail titulu Manažerština,aneb jak být efektivním manažerem 

Manipulace v komunikaci aneb jak lépe řešit konflikty, stresy, žít šťastně a odpovědně, posílit svou důstojnost a sebevědomí. Kniha je určená psychologům, lektorům komunikace, pedagogům, rodičům, manažerům a všem lidem, kteří se o manipulace zajímají. Je napsaná srozumitelným, živým jazykem. Rodiče zaujmou kapitoly o manipulaci v dětském světě, principy efektivní výchovy a vzdělávání. Jak nepáchat v dětských duších těžko napravitelné škody.                                                                                       http://self-edu.webnode.cz

Objevitelské víkendy CTY CE (od předškolních dětí po studenty SŠ)  začínají opět v září.            Další informace najdete na:                  www.uptoyou.cz               www.facebook.com/afcsls

               

3.STaN konference s mezinárodní účastí se koná 21.-23.října 2013:

Její součástí je 65.Pracovní den STaN, 22.10.  9–16 h., radnice Prahy 13, Nové Butovice

a postkonferenční workshop, 23.10., Mensa gymnázium, Praha 6, Španielova 1111/19

Více viz:                                             www.talent-nadani.cz  a  www.centrumfilip.cz

 

Součástí setkání Klubu rodičů je také výměna zkušeností a diskuze s přítomnými odborníky.

Těšíme se na shledanou i na další spolupráci.

Za výbor STaN,  PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně                vondrakova@gmail.com

 

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč.

Kurzy pro učitele: Newton Center, s.r.o. ve spolupráci se STaN: www.newtoncenter.cz

Zájemcům o účast na 137.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se do 16.září

na e-mail: talent.nadani@seznam.cz.