Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

130. setkání Klubu rodičů a učitelů

 

KDY:                ve čtvrtek   19.dubna 2012  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:             Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

Škola fingerova 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:      Zkušenosti s výchovou a vzděláváním nadaných dětí

od narození po maturitu.

Legislativa, RVP (rámcové vzdělávací plány) a další opatření

a jejich efektivita v péči o nadané.

Porovnání zkušeností s výukou nadaných žáků ve Slovinsku.

 

HOSTÉ:            Dlouholetí členové Klubu rodičů a učitelé nadaných ze Slovinska

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí  E.Vondráková a M.Truhlářová

 

POZVÁNKY:     14.května 165.KPD (Klinicko-psychologický den) - určeno psychologům a lékařům:

Psychologická péče o nadané žáky – zkušenosti z ČR a inspirace ze světa (19.WCGTC konference, Praha 8. – 12. 8. 2011)                  www.cmps.ecn.cz

Pro rodiče, učitele, psychology a další zájemce:

15.května                  63.Pracovní den STaN,     Radnice Prahy 13

16.června                  2.Konference STaN            Luhačovice

22. - 29.července     Letní soustředění pro nadané děti, Bílovec www.gmk.cz                  Podrobnější informace i pozvánka na 131.Klub rodičů budou včas na www.talent-nadani

 

SPOLUPRÁCE: Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele:                       www.newtoncenter.cz

                        Centrum Filip – soukromá poradna:                                   info@centrumfilip.cz

                       

PŘIHLÁŠKA:    Zájemcům o účast na 130.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se do 18.dubna 2012

                        na e-mail: talent.nadani@email.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.

                        Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.