Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

128. setkání Klubu rodičů a učitelů

 

KDY:                ve čtvrtek   23.února 2012  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:             Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

Škola fingerova 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:      STaN v roce 2012 pro učitele, psychology i rodiče:

63.Pracovní den STaN,    15.května, Praha

2.Konference STaN           16.června,  Luhačovice

Letní soustředění pro nadané děti, 22. - 29.července, Bílovec

 

Sovičky v MŠ Rozmarýnek, Praha 13:

7.rok práce s nadanými předškoláčky                www.msrozmarynek.cz

                  

Představujeme školy, vhodné i pro nadané:

ZŠ Mohylová, Praha 13                       www.zsmohylova.cz

 

HOSTÉ:            představitelky MŠ Rozmarýnek a ZŠ Mohylová                      

 

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí  E.Vondráková a M.Truhlářová

 

PŘÍŠTĚ:           129.Klub rodičů se koná ve čtvrtek, 22.března, v ZŠ Vratislavova, Praha 2

                        Podrobnější informace budou včas na www.talent-nadani a na www.vratislavova.cz

 

SPOLUPRÁCE:Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele:                        www.newtoncenter.cz

                        Centrum Filip – soukromá poradna:                       info@centrumfilip.cz

                       

PŘIHLÁŠKA:    Zájemcům o účast na 128.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se do 21.února 2012

                        na e-mail: talent.nadani@email.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.

                        Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.