Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

127. setkání Klubu rodičů a učitelů

 

KDY:                ve čtvrtek   12.ledna 2012  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:             Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

Škola fingerova 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:      Jakou školu potřebuje nadané dítě?

Které školy nadaným svědčí? Kam k zápisu?

Jako každoročně i letos zrekapitulujeme základní kritéria péče o nadané a zkušenosti STaN s některými ze škol, ve kterých se nadaným dobře daří.

ZŠ Vratislavova jako nová šance pro nadané žáky

Škol, které by uměly pracovat s nadanými a míst v nich je stále nedostatek. Účastníkům 127.Klubu rodičů představíme školu rodinného typu, v klidném

a krásném prostředí v centru Prahy. Mimo jiné umožnila pokračování programu, zahájeného v ZŠ Plzeňská ve spolupráci se STaN a zahraničními odborníky.

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

HOST:              Jiří TRUNDA,  ředitel  ZŠ Vratislavova              www.vratislavova.cz

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí  E.Vondráková a M.Truhlářová

 

ČASOPISY:      Moderní vyučování:                                                www.modernivyucovani.cz.

                        Poradce ředitelky mateřské školy                         www.forum-media.cz/

                        Vesmír                                                                      www.vesmir.cz

 

SPOLUPRÁCE: Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele:                       www.newtoncenter.cz

                        Centrum Filip soukromá poradna:                       info@centrumfilip.cz

                       

PŘIHLÁŠKA:     Zájemcům o účast na 127.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se do 9.ledna 2012

                        na e-mail: talent.nadani@email.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.

                        Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.