Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

126. setkání Klubu rodičů a učitelů

 

KDY:                ve čtvrtek   8. prosince 2011  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:             Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

Škola fingerova 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:      MŠMT: aktualizace systému péče o nadané

Výchova a vzdělávání nadaných smysluplně a efektivně.

Zahajované změny v systému péče o nadané, s ohledem na dosavadní

zkušenosti škol i rodičů a aktuální informace ze zahraničí.  Spolupráce STaN.

Vaše věcné připomínky, návrhy a otázky mohou přispět ke zlepšení systému.

 

AFCSLS pomáhá nadaným a motivovaným studentům z ČR a Slovenska na prestižní univerzity v USA           

Šance pro nadané a motivované studenty, kteří chtějí studovat na nejlepších univerzitách v USA. S podmínkami výběru studentů, programem jejich přípravy ve spolupráci s CTY (Centrum pro talentovanou mládež) při Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimore a se zkušenostmi prvních adeptů seznámí účastníky 126.Klubu rodičů pan ing. Martin Herman www.afcsls.org

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

HOST:              Martin Herman American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies       

               

ČASOPISY:      Moderní vyučování:                                                www.modernivyucovani.cz.

                        Poradce ředitelky mateřské školy                         www.forum-media.cz/

 

SPOLUPRÁCE: Newton Center, s.r.o. kurzy pro učitele:                       www.newtoncenter.cz

                        Centrum Filip soukromá poradna:                       info@centrumfilip.cz

                       

PŘIHLÁŠKA:     Zájemcům o účast na 126.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se 

                        do 7.prosince na e-mail: talent-nadani.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.

                        Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. E.Vondráková a Mgr.M.Truhlářová

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.