Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

125. setkání Klubu rodičů a učitelů

 

KDY:                ve čtvrtek   13. října 2011  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:             Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

Škola fingerova 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:      Vzdělávací systém a péče o nadané na Novém Zélandu

jako příklad dobré praxe.

Pozvánka na 20.WCGTC konferenci Auckland–Nový Zéland, 5.–9.8.2013

Nový Zéland patří mezi země, které jsou mezi nejlepšími na světě

ve srovnávacích studiích úspěšnosti žáků.

Jak vypadá tamní péče o nadané? Co víme o jejich vzdělávacím systému?

Čím zaujal na 19.WCGTC konferenci program ZŠ Plzeňská?

Příklady ze současné praxe v ČR a zamyšlení nad možnostmi řešení.

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze  

s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

ZDROJ:            19.WCGTC konference, Ministerstvo školství NZ a prof. Sonia White

                www.worldgifted2011.com, www.worldgifted2013.com,

               

HOST:              Mgr. Jiří Beneš, ZŠ Plzeňská, Praha 5, účastník 19.WCGTC konference

 

POZVÁNKY:     Týden vědy a techniky 1. – 11.11.2011     www.tydenvedy.cz

                        62.Pracovní den STaN se koná 14.11. od 9 – 15 hod. na radnici v Nových Butovicích 

 

ČASOPISY:      Moderní vyučování:             www.modernivyucovani.cz.

                        Vesmír:                                  www.vesmir.cz

                       

SPOLUPRÁCE:   Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitelewww.newtoncenter.cz

                          Centrum Filip – soukromá poradna:           info@centrumfilip.cz

 

PŘIHLÁŠKA:     Zájemcům o účast na 125.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se 

                        do 10.října na:  talent.nadani@email.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.

                        Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

 

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. E.Vondráková a Mgr.M.Truhlářová

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.