Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

uvádí 

123. Klub rodičů (a učitelů) STaN

 

KDY:                v úterý   7. června 2011  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

PROGRAM:      Otázky ve službách nadání

Cílem programu je otevřít rodičům a učitelům nový pohled na svět otázek – kde se berou, jaké jsou a jak lze pomocí otázek podporovat rozvoj nadání? Na tyto otázky odpoví a praktické aplikace ve spolupráci s účastníky vyzkouší…

 

HOST:              PhDr. Jana Marie HAVIGEROVÁ, PhD.,  

Ústav primární a preprimární edukace,                www.nadanedite.eu

Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

 

POZVÁNKY:     Světová rada pro nadané a talentované děti pořádá ve spolupráci se STaN  19.WCGTC konferenci, 8.-12.8.2011, v Praze. Je to mimořádná příležitost setkat se osobně se špičkovými odborníky z celého světa.

Informace ke konferenci najdete na www.worldconference2011.org 

a v časopise Moderní vyučování:     www.modernivyucovani.cz.

1.STaN konference se koná ve středu, 10.8.2011. Bude jednodenní českou sekcí 19. WCGTC konference. Více informací naleznete na www.talent-nadani.cz

 

LETNÍ TÁBOR:  http://slunecnizatoka.czu.cz/rodice/obsah

                 

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze   s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.     Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny STaN organizuje a uvádí

                        PhDr. Eva Vondráková, Mgr. Michaela Truhlářová a Mgr. Zdena Řičicová 

 

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí 300 Kč.                                          www.talent-nadani.cz.