Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

uvádí 

121. Klub rodičů (a učitelů) STaN

 

KDY:                V  ÚTERÝ  19. dubna 2011 od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

PROGRAM:      „Rozumíme penězům?

aneb finanční gramotnost ve vzdělávání“.

Cílem programu Rozumíme penězům je naučit děti hospodařit s penězi a to prostřednictvím řešení reálných situací v modelových domácnostech.

Program si tentokrát vyzkoušejí rodiče.

Zájemcům  doporučujeme přihlásit se do 15.4. na e-mail: talent.nadani@email.cz

 

HOST:              Stanislava KŘÍŽOVÁ, projektová manažerka, www.aisis.cz

 

POZVÁNKY:     Světová rada pro nadané a talentované děti pořádá ve spolupráci se STaN  19.WCGTC konferenci, 8.-12.8.2011, v Praze. Je to mimořádná příležitost setkat se osobně se špičkovými odborníky z celého světa.

Informace ke konferenci najdete na www.worldconference2011.org 

a v časopise Moderní vyučování   www.modernivyucovani.cz.

 

                        61. Pracovní den STaN se koná v pondělí, 23.května 2011 (9 -15) v Obřadní síni radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13

                        Další informace najdete v nejbližší době na www.talent-nadani.cz

 

LETNÍ TÁBOR:  http://slunecnizatoka.czu.cz/rodice/obsah

                 

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze   s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.     Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny STaN organizuje a uvádí

                        PhDr. Eva Vondráková, Mgr. Michaela Truhlářová a Mgr. Zdena Řičicová 

 

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí 300 Kč.                                          www.talent-nadani.cz.