Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

uvádí 

120. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve  ČTVRTEK   24. března  2011 od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

PROGRAM:      Otevírání světa matematiky dětem

Popularizace výsledků výzkumu projektu MSM 0021620862

 

Spolupráce STaN se ZŠ a MŠ Čtyřlístek, UH  www.zsctyrlistek.cz

 

HOST:              Prof. RNDr. Milan Hejný

 

POZVÁNKA:     Světová rada pro nadané a talentované děti pořádá ve spolupráci se STaN  svou 19.konferenci, tentokrát v Praze. Je to mimořádná příležitost setkat se osobně se špičkovými odborníky z celého světa.

Informace ke konferenci najdete na www.worldconference2011.org 

a v časopise Moderní vyučování   www.modernivyucovani.cz.

 

ŠKOLA:            ZŠ Plzeňská otevírá ve spolupráci se STaN od září 2011 další 1.třídu, tentokrát s panem učitelem, proškoleným k  práci s nadanými dětmi.      www.zsplzenska.educ.cz

 

LETNÍ TÁBOR:  http://slunecnizatoka.czu.cz/rodice/obsah

                 

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze   s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.     Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny STaN organizuje a uvádí

                        PhDr. Eva Vondráková, Mgr. Michaela Truhlářová a Mgr. Zdena Řičicová 

 

Zájemcům o 120.KR doporučujeme přihlásit se včas na: talent.nadani@email.cz

 

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí 300 Kč.

 

Pozvánky a termíny dalších setkání Klubu rodičů najdete na:  www.talent-nadani.cz.