Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

uvádí 

118. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve  ČTVRTEK   13. ledna  2011 od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice      

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

PROGRAM:      Podle čeho volit školu pro nadané dítě 2.část

              Nabídka škol (ZŠ a G) a zkušenosti rodičů nadaných dětí

 

Tip na letní tábor, kde je dobře nadaným dětem

http://slunecnizatoka.czu.cz/rodice/obsah

 

              Cizí dítě v našem bytě jak nás vidí zahraniční středoškoláci, kteří tráví tento školní rok v českých školách a rodinách. Možnosti pobytu v zahraničí pro studenty z ČR.  AFS se opět představuje.     

                       

HOSTÉ:            Ing. Alena Bělohlávková a zahraniční studentka  www.afs.cz

zástupci pozvaných škol    

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze               

s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

POZVÁNKY:     48 hodinový KURZ PRO UČITELE  MŠ a ZŠ k práci s nadanými,

akreditovaný MŠMT, organizuje v termínu leden – červen 2011

Newton Center a Společnost pro talent a nadání   

Přihlášky a další informace najdete na: www.newtoncenter.cz

           

                        Termíny dalších setkání Klubu rodičů plánujeme na 17.2., 24.3., 21.4., 19.5., případně 16.6. 2011, 17-19 hod.ve FZŠ Fingerova.

                        Přesné datum a pozvánku najdete včas na www.talent-nadani.cz

                                                Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny STaN organizuje a uvádí

                                                PhDr. Eva Vondráková a Mgr. Michaela Truhlářová

 

KONTAKT:      talent.nadani@email.cz                        Tel.:   606 541187                www.talent-nadani.cz

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.Roční členský příspěvek činí 300 Kč.