Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

uvádí 

117. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve  ČTVRTEK   25. listopadu  2010 od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice      

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

PROGRAM:      Podle čeho volit školu pro nadané dítě

              Nabídka škol (ZŠ a G) a zkušenosti rodičů nadaných dětí

 

                        Představujeme časopis Moderní vyučování

                        Informace o školách, které učí moderně a další zajímavosti,

užitečné pro rodiče i učitele

 

HOSTÉ:            Zástupci pozvaných škol,

Julie Růžičková, šéfredaktorka časopisu Moderní vyučování,

www.modernivyucovani.cz

 

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze               

s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

POZVÁNKY:     118.Klub rodičů bude v lednu 2011, 17-19 hod.ve FZŠ Fingerova.

                        Přesné datum a pozvánku najdete včas na www.talent-nadani.cz

 

48 hodinový KURZ PRO UČITELE  MŠ a ZŠ k práci s nadanými,

akreditovaný MŠMT, organizuje v termínu leden – červen 2011

Newton Center a Společnost pro talent a nadání   

Přihlášky a další informace najdete na: www.newtoncenter.cz

                                               

                                                Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny STaN organizuje a uvádí

                                                PhDr. Eva Vondráková a Mgr. Michaela Truhlářová

 

KONTAKT:      talent.nadani@email.cz                Tel.:   606 541187                www.talent-nadani.cz

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.Roční členský příspěvek činí 300 Kč.