Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

uvádí 

115. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve   ČTVRTEK   23. září  2010  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

PROGRAM:      Péče o nadané ve světě 2010  

zajímavosti z pohledu členů Společnosti pro talent a nadání.

                        Co je dobré vědět, abychom (rodiče a učitelé) předešli zbytečným problémům ve výchově a výuce nadaných dětí.

Aktuální informace z mezinárodních konferencí ICIE a ECHA 2010 a z dalších zdrojů.

 

LEKTOR:          PhDr.  Eva Vondráková, předsedkyně STaN.

                   Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze

s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

POZVÁNKY:     Akreditované KURZY PRO UČITELE  MŠ a ZŠ, k práci s nadanými,

www.newtoncenter.cz ve spolupráci se Společností pro talent a nadání.   

Přihlášky na podzimní běh kurzu: talent.nadani@email.cz      Začíná 15.9.2010

 

 AFS hledá:   rodiny z celé ČR, které by přijaly zahraniční středoškoláky,

                         do budoucna, i na školní rok 2010/11 .                      Více  viz:  www.asf.cz .

 

Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny  STaN organizuje a uvádí:   

PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně a Mgr. Michaela Truhlářová, místopředsedkyně STaN.

 

KONTAKT:        talent.nadani@email.cz                Tel.:   606 541187                www.talent-nadani.cz

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.Roční členský příspěvek činí 300 Kč.

 

UPOZORNĚNÍ:  Další setkání Klubu rodičů (a učitelů) budou vždy ve ČTVRTEK!