Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

uvádí 

114. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve středu   19. května 2010  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

PROGRAM:      Naomi Aldortová:

Vychováváme děti a rosteme s nimi

                       Od neshod a kárání ke svobodě, rozvoji a radosti

Vydalo nakladatelství Práh 2010                    Pro rodiče malých i velkých dětí

HOST:              MUDr. Eva Sedláčková, překladatelka

Úvodní slovo Mgr. Michaela Truhlářová

 

Kniha respektované americké terapeutky a rodinné poradkyně představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem.

„Každý rodič by se s radostí vzdal hubování, trestů a výhrůžek, jen kdyby věděl, jak bez těchto bolestných opatření zajistit, že jeho děti budou prospívat a zodpovědně jednat. Tato kniha ukazuje cestu, jak žít a porozumět dítěti, a to pak může naplnit své nejlepší předpoklady ne proto, že se vás bojí, ale proto, že to chce ze své vlastní svobodné vůle.“

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze

s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

POZVÁNKY:     Akreditované KURZY PRO UČITELE  MŠ a ZŠ, k práci s nadanými,

www.newtoncenter.cz ve spolupráci se Společností pro talent a nadání.   

Přihlášky na podzimní běh kurzu: talent.nadani@email.cz   

 

      VI. LETNÍ ŠKOLA S DIDAKTIKOU MATEMATIKY,

      Uherské Hradiště 18.- 21.8.2010        www.zsctyrlistek.cz/?topic=letni-skola

 

Setkání Klubu rodičů a Pracovní dny STaN organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně.

KONTAKT:        talent.nadani@email.cz                Tel.:   606 541187                www.talent-nadani.cz

Termíny dalších setkání Klubu rodičů: září 2010

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je  60 Kč,pro členy 20 Kč.Roční členský příspěvek činí 300 Kč.