Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

uvádí 

 

113. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve  středu   21. dubna  2010  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                Lauderovy školy, Belgická 25, Praha 2– Vinohrady        

www.lauder.cz

 

SPOJENÍ:         Metro A – Náměstí Míru, tram: 4,10,16, 22

Metro C – I.P.Pavlova, tram:: 6, 11 (zast. Bruselská)

 

UPOZORNĚNÍ:                 ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

 na toto setkání je nutno se přihlásit předem

 

do 20.4. do 12 hod. na e-mail: talent.nadani@email.cz 

Uveďte, prosím,  jméno, členství ve STaN a kontakt (e-mail, telefon).

 

PROGRAM:      Sourozenec z druhého konce světa

Jedním z témat, kterým ve STaN už řadu let věnujeme pozornost, jsou pobyty středoškoláků v zahraničních rodinách. Nejen studentů z ČR v zahraničí, ale i cizinců u nás.

Účastníci setkání se dovědí, jak vidí tito studenti školství a život společnosti v zemi svého ročního pobytu a co přináší tato zkušenost studentům a hostitelským rodinám.

Dalším bodem programu tohoto setkání Klubu rodičů bude i diskuze rodičů nadaných dětí s učiteli, které zajímá problematika vzdělávání a výchovy nadaných.

Součástí každého setkání Klubu rodičů je vedle diskuze

s přítomnými odborníky i předávání rodičovských zkušeností.

 

HOST:              AFS -  Ing. Alena Bělohlávková a studenti www.afs.cz

 

POZVÁNKY:    www.newtoncenter.cz nabízí ve spolupráci se STaN

akreditované kurzy pro učitele MŠ a ZŠ, k práci s nadanými

Přihlášky na podzimní běh kurzu: talent.nadani@email.cz    

 

KONFERENCE: www.icieconference.net Athény, www.echa2010.eu Paříž

ČR:                 Letní škola s didaktikou matematiky Uherské Hradiště 19.-21.8.2010

www.suma.jcmf.cz

 

Setkání Klubu rodičů a Pracovních dnů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN        vondrakova@gmail.com        Tel.:   606 541187      

 

Pozvánku na květnové setkání a další informace najdete na www.talent-nadani.cz.

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je 60 Kč,  pro členy  20 Kč,.

Roční členský příspěvek činí 300 Kč.