Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

uvádí 

 

112. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve středu   17. března 2010  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

PROGRAM:      PhDr.Simona Hoskovcová Horáková, psycholožka,

Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová, lektorka zážitkové pedagogiky:

Výchova k psychické odolnosti dítěte

                       Silní pro život – vydala Grada Publishing 2009

Nadané děti jsou velmi často přecitlivělé. Jejich reakce mohou někdy být - alespoň zdánlivě - nepřiměřené. Jak můžeme děti vybavit

pro zvládání náročných situací si povíme s jednou z autorek.

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze

s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

HOST:              PhDr. Simona Hoskovcová Horáková

 

POZVÁNKY:    www.newtoncenter.cz nabízí ve spolupráci se STaN

akreditované kurzy pro učitele MŠ a ZŠ, k práci s nadanými   

59. Pracovní den STaN se koná v pondělí, 22.března 2010, 9-15h v Obřadní síni radnice Prahy 13,  Nové Butovice, Sluneční náměstí 13.

 

PŘIHLÁŠKY:     talent.nadani@email.cz       Tel. (od 8.3.):   605 365 581

        

KONTAKT:       vondrakova@gmail.com         Tel.:   606 541187     

 

Setkání Klubu rodičů a Pracovních dnů organizuje a uvádí PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN

 

113.setkání Klubu rodičů, o pobytech středoškoláků v zahraničních rodinách  se koná 21.4. v budově Lauderových škol. Bude zapotřebí přihlásit se předem: do 19.4.  Termíny dalších setkání: 19.5. 2010.

Pozvánku a další informace najdete na www.talent-nadani.cz.

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je 60 Kč,  pro členy  20 Kč,. Roční členský příspěvek činí 300 Kč.