Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

uvádí 

 

110. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve středu   27. ledna 2010  od 17:00 do 19.00 hodin

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

PROGRAM:       Psychická odolnost nadaného dítěte,

co můžeme udělat pro zdravý rozvoj osobnosti.

 

Častým problémem nadaných dětí je jejich přecitlivělost, zranitelnost, pocit nepochopení okolím a osamělost. Mohou reagovat prohlubující se uzavřeností nebo agresivitou vůči okolí. Na nejbližších setkáních Klubu rodičů se pokusíme porozumět příčinám tohoto jevu a budeme hledat možnosti, jak podobným problémům předcházet a ty, které už existují, zmírňovat.

 

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

POZVÁNKA:    59. Pracovní den STaN se koná v pondělí, 22.března 2010, od 9 do 15 hodin,

                       v Obřadní síni radnice Prahy 13,  Nové Butovice, Sluneční náměstí 13.

                        Bližší informace naleznete v nejbližší době na našich webových stránkách.

        

KONTAKT:       talent.nadani@email.cz           Tel.: 606 541187       vondrakova@gmail.com

 

Setkání Klubu rodičů i Pracovních dnů (seminářů) STaN-ECHA organizuje a uvádí                                                                                                        PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN

 

111.setkání Klubu rodičů bude 17.února 2010 na téma: Radost z matematiky.

Host: PhDr.Věra Olšáková, ředitelka MŠ a ZŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště: www.zsctyrlistek.cz

 

Pozvánku najdete včas na www.talent-nadani.cz. Termíny dalších setkání: 17.3., 21.4.,19.5. a 16.6.

 

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je 60 Kč,  pro členy  20 Kč,. Roční členský příspěvek činí 300 Kč.