Společnost pro talent a nadání

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK  www.talent-nadani.cz

 

uvádí 

 

109. Klub rodičů STaN

 

KDY:                ve středu   9. prosince 2009  17:00 

 

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice  

www.fzs-chlupa.cz

 

MAPA:              Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 PROGRAM:     Jak vybírat školu pro nadané dítě? – 2.část

 

Na Klubu rodičů se zamyslíme nad specifickými vzdělávacími  potřebami

nadaných dětí a nabídkou škol, mateřských, základních a gymnázií.

Představíme další ze škol, vhodných pro různé typy nadaných dětí.

                       

Diskuze s odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

 

HOSTÉ:           Mgr. Kateřina Dejmalová, ředitelka Lauderových škol – MŠ, ZŠ a G

                     Mgr. Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky OGB („Mensa“ gymnázia)

                     DiS. Soňa Novotná, učitelka třídy Sovičky, MŠ Rozmarýnek

                     PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka ZŠ O.Chlupa, Fingerova

                     Předpokládáme účast zástupců některých dalších škol

 

 

Součástí programu bude také informace o knihách, hrách a hračkách, užitečných pro rozvoj nadaných dětí.                                            

 

KONTAKT:       talent.nadani@email.cz           Tel.: 606 541187       vondrakova@gmail.com

 

Setkání Klubu rodičů i Pracovních dnů (seminářů) STaN-ECHA organizuje a uvádí                                                                                                 PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN

 

110.setkání Klubu rodičů bude v lednu 2010. Pozvánku najdete včas na www.talent-nadani.cz.

 

Účastnický poplatek pro nečleny STaN je 60 Kč,  pro členy  20 Kč,. Roční členský příspěvek činí 300 Kč.