Doporučená literatura:

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc:

Nadané dieťa,

jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie

 

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání nadaných dětí.. Vše je v souvislosti s využitím v praxi. Je zde uveden také autorčin projekt Alternativní péče o nadané děti. Kniha je doplněna řadou kazuistik – podrobně a poutavě popsaných příběhů mimořádně nadaných dětí. Ač je kniha určena především odborníkům, poskytuje cenné a srozumitelné informace i rodičům mimořádně nadaných dětí.

Autorka je zakladatelkou a ředitelkou Školy pro mimořádně nadané děti a gymnázia v Bratislavě. V její odborné péči jsou i třídy pro nadané v dalších (od září 2007 celkem ve 30) městech na Slovensku.

Autorka, která je vzděláním psycholožka i pedagožka, už od roku 1990 spolupracuje se Společnosti pro talent a nadání a je častým hostem Pracovních dnů STaN-ECHA, které se konají několikrát do roka v Praze.

Kniha je solidně zpracovaná a vychází nejen z teorie, ale i z bohatých zkušeností autorky z dlouholeté práce s mimořádně nadanými dětmi – výzkumné (VÚDPaP Bratislava, od r. 1979), poradenské i vzdělávací. V tomto ohledu je kniha v ČR i na Slovensku jedinečná.

Velmi bohaté teoretické poznatky a praktické zkušenosti autorky oceňují i odborníci v zahraničí. Svědčí o tom např. i fakt, že projekt je už potřetí součástí mezinárodního projektu Sokrates.Autorka spolupracuje s gymnázii pro nadané ve Vídni,  Wűrzburgu, Nijmegen a Toruni. Další informace viz: www.talent-nadani.cz, www.nadanedeti.sk a www.smnd.sk.

 

V současné době se vzdělávání nadaných stalo součástí školské legislativy a rámcových i školních vzdělávacích programů v ČR. Kniha je velmi užitečným zdrojem informací, platných i v dlouhodobém časovém horizontu. Lze předpokládat stoupající zájem čtenářů, zejména z řad učitelů, psychologů a studentů.

 

O knihu je velký zájem a v současné době není na našem trhu dostupná. Zájemci se mohou obracet na:

 

Vyd. IRIS Bratislava 2001

stefankova@iris-knihy.sk

 

Slovenská kniha - prodejna

www.slovenskeknihy.cz

slovenska.kniha@centrum.cz

Jilská 1

110 00 Praha 1 (budova Filosofického ústavu AV ČR)

Tel./fax: 224 947 130

 

V Praze, 20.1.2007, PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání (STaN-ECHA)

vondrakova@gmail.com