Doporučená literatura k výchově nadaných dětí:

 

Michael Howe, Harriet Griffey

Dejte svému dítěti lepší start do života

Jak povzbudit u dětí chuť k poznávání a učení

 

Přeložila Marie Adamová

Vydalo nakladatelství PRAKTIK Praha 1997

158 stran         ISBN 80-902286-0-7

 

Originál „Give Your Child a Better Start“ vydala Penguin Group v Londýně, v roce 1994

 

Knížka je výbornou pomůckou pro všechny rodiče, kteří chtějí, aby z jejich dětí vyrostli: „inteligentní, tvořiví, dobře vychovaní a vzdělaní lidé, kteří si oprávněně věří.“ (str. 10)

Zabývá se vývojem a výchovou dítěte od 0 do 11 let. Nejvíce pozornosti je ale věnováno útlému a předškolnímu věku.

Není zaměřena přímo na mimořádně nadané děti, ale i pro jejich rodiče je velmi užitečná.

 

Autor patřil k zastáncům názoru, že z každého normálního zdravého dítě lze systematickou a kvalifikovanou péčí rodiny vychovat i mimořádně nadaného jedince. Že tomu tak není, mohou potvrdit ti, kdo mají osobní zkušenosti s péčí o mimořádně nadané děti a také ti, kdo se setkali s dostatečným počtem rodin s větším počtem „pečovaných“ dětí. Vývoj dítěte se dá kvalitní a láskyplnou péčí výrazně posunout k vyšší úrovni (a zanedbáváním naopak snížit). Potenciál každého z nás má ale hranice, které překročit nelze – alespoň zatím.

 

Génia nevyrobíte. Ani otci Mozartovi by se to nepodařilo, kdyby nebyl Amadeus dostatečně (tedy vyjímečně) nadaný. Takzvané „zvyšování inteligence“ (nebo jiného druhu nadání – např. hudebního) je jenom realizace potenciálu, který už v dítěti byl. Někdy se dokáže zdánlivě nemožné – úspěch tkví obvykle v pedagogickém nadání, znalostech a osobnosti těch, kteří se dítěti věnují. A závisí na řadě dalších okolností.

 

Možná Vás překvapí, že autor nabádá rodiče, aby učili děti číst. Toto opět není problém mimořádně nadaných dětí, které se velmi často naučí číst samy. Ani záměrné učení ale nemusí dětem škodit, pokud se tak děje formou hry a s citem pro dítě. Ostatně v anglicky mluvících zemích začíná školní docházku v pěti letech a děti se učí číst v době, kdy naše ještě chodí do školky (a do školy dokonce ještě v tom věku nemohou být přijaty). Měla jsem možnost vidět výuku počátečního čtení v Mezinárodní škole a také v Britské škole, které jsou obě v Praze. Výuka probíhala formou hry a děti měly zjevnou radost. 

 

Knížku budete asi obtížně shánět. Nakladatelství PRAKTIK už patrně neexistuje. Mohla by být, možná, v některých „zapadlých“ knihkupectvích nebo v antikvariátech. Určitě ji také mají některé knihovny.  

 

Ráda se seznámím s Vašimi názory na knížku i na problematiku, kterou se zabývá.

 

Eva Vondráková, 18.2.2007

vondrakova@gmail.com